Wie zijn wij?


Wie zijn wij?

Contact:
Wil je meedoen, straatambassadeur worden of heb je vragen? 
Neem dan contact op met de straatambassadeur uit jouw straat.
Of stuur ons een mail: welkom@50tintengroenassendorp.nl

 

 

Deze website draait op groene stroom!

 

De kerngroep bewoners:
Adriaan Mosterman
Maarten Epema
Diana Terlingen
Dirk Pieter Halbesma

Website:
Arnoud Luiten
Email: a_luiten@hotmail.com

Groen&Water:
Adriaan Mosterman 

Email: adriaan@mosterman.net
Mobiel:  06-466 26 676

Wijkaanpak isolatie, besparing en duurzame energie:
Kirsten Notten
Email: Kirsten@blauwvingerenergie.nl
Mobiel:  06-249 88 059

Mobiliteitsmakelaar:
Arjan Broer 
Email: a.broer@heelbreed.nl
Mobiel:
06-148 01 303


De website van 50 Tinten Groen  Assendorp is in ontwikkeling is en zal de komende tijd  verder verbeterd en uitgebreid worden. Blijf ons dus volgen!

Wij zijn ook actief op:

Facebook: https://www.facebook.com/50tintengroenAssendorp/
Instagram: https://www.instagram.com/50tintengroenAssendorp/

 


Meld je aan voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de activiteiten van 50 tinten groen!

 
Image
 

Welke straten zijn al actief?
Hoe het begon…


Het begon met het afgraven van vervuilde grond in de Seringenstraat. De bewoners en gemeente grepen dat meteen aan om de straat te vergroenen met geveltuintjes en groene daken en voor waterberging te zorgen met regentonnen en waterschuttingen. Dat was 2017.

Dat inspireerde buren en bekenden uit de Sallandstraat en Eendrachtstraat om ook geveltuintjes aan te leggen en op een enkele parkeerplek bomen te planten. Klimaat Actief Assendorp was geboren. Tegelijkertijd begonnen mensen zonnepanelen te leggen en hun huis drastisch te isoleren. Ze wilden de buren helpen om dat ook te doen. Met de Zwolse energiecoöperatie Blauwvinger Energie zijn ze, onder de naam 50 tinten groen Assendorp, begonnen met een collectieve wijkaanpak voor verduurzaming van de huizen. De Verenigingsstraat, Ten Oeverstraat en Hortensiastraat sloten aan.

 De Seringenstraat werd in de zomer van 2018 leefstraat, en had 6 weken een autovrije straat. Ondertussen had de gemeente onderzoek gedaan naar de parkeerdruk in de wijk. En stelde een mobiliteitsmakelaar aan om duurzame mobiliteit te regelen, bv met elektrische deelauto’s, op afstand parkeren en elektrische bakfietsen. 

 Nu werken de projecten rond groen, water, verduurzamen huizen, warmte en mobiliteit samen onder de naam: 50 tinten groen Assendorp. Het project is volop in ontwikkeling. Er zijn nog vele andere groene, klimaatvriendelijke acties mogelijk en er zijn nog meer straten die mee kunnen doen. Schroom niet om contact op te nemen.


Vlieg met ons mee naar een groen en duurzaam Assendorp!


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wie ondersteunt dit project?


 

Dit project is financieel mogelijk dankzij:
Gemeente Zwolle, provincie Overijssel, Waterschap Drents Overijsselse Delta.

Het project krijgt ondersteuning van:
de Zwolse energiecoöperatie Blauwvinger Energie, het energieloket Verbeter & Bespaar, Buurkracht.

We werken samen met:
De Assendorper, Windesheim Honours College