Wie zijn wijOver 50 tinten groen Assendorp


Assendorp is een wijk met karakter. Om dat zo te houden hebben bewoners het initiatief genomen om de huizen te isoleren, energie te besparen, de wijk groener te maken en mobiliteit te verduurzamen. 

50 tinten groen Assendorp is een stichting met als doelstelling het stimuleren, adviseren en begeleiden van bewoners van Assendorp bij het nemen van maatregelen die de duurzaamheid van de wijk bevorderen. Verduurzaming is op veel terreinen mogelijk en daarom is er gekozen voor de naam 50 tinten groen Assendorp.

Onze activiteiten richten zich op o.a. energiebesparende maatregelen, vergroening van huizen en straten maar ook het delen van auto’s en composteren van GFT afval. Daarnaast vertellen we verhalen en geven we informatie over verduurzaming om bewoners te betrekken, enthousiast te maken en om plezier te hebben met het verduurzamen. We zijn steeds bezig om de netwerken en sociale samenhang in de wijk te versterken. We blijven leren over wat er mogelijk is en werken daarvoor ook samen met andere initiatieven in de stad.

Hoe werken wij?

We organiseren acties en ontmoetingen voor en door bewoners met als doel de verduurzaming van de wijk Assendorp.

De stichting heeft geen winstoogmerk. Onafhankelijk blijven is een van de belangrijkste pijlers. Eventueel ontvangen subsidies en donaties worden gebruikt om activiteiten met bewoners voor bewoners te organiseren. Bedongen kortingen komen ten goede aan de bewoners zelf: ze betalen een lagere prijs. Draag je ons een warm hart toe, dan kun je een donatie overmaken op NL 14 BUNQ 2042 4979 67 t.n.v. Stichting 50 Tinten Groen Assendorp.

Lees hoe wij werken en hoe we aanbieders kiezen.

Het bestuur bestaat momenteel uit de volgende mensen: 

  • Maarten Epema, voorzitter
  • Dirk Pieter Halbesma, vice voorzitter
  • Joost Vlot, penningmeester
  • Edgar van Perlo, penningmeester
  • Ellen van Oost, algemeen lid
  • Sylvana Rikkert, algemeen lid
  • Irene Timmermans, algemeen lid

Contact


Wil je meedoen, straatambassadeur worden of heb je vragen? 
Neem dan contact op met de straatambassadeur uit jouw straat.
Of stuur ons een mail: welkom@50tintengroenassendorp.nl

Algemeen contact:
Judith Heinen
welkom@50tintengroenassendorp.nl

Groen, water en mobiliteit:
Adriaan Mosterman 

adriaan@mosterman.net
06-213 78 984

Wijkaanpak isolatie, besparing en duurzame energie:
Olaf Heinen 
olaf@franck.nl
06-406 68 061

Coordinator:
Kirsten Notten
Kirsten.notten@energiesamen.nu

Wij zijn ook actief op:

Facebook
Instagram


Meld je aan voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de activiteiten van 50 tinten groen!

 
Image
 

Hoe het begon

Het begon met het afgraven van vervuilde grond in de Seringenstraat. De bewoners en gemeente grepen dat meteen aan om de straat te vergroenen met geveltuintjes en groene daken en voor waterberging te zorgen met regentonnen en waterschuttingen. Dat was 2017.

Dat inspireerde buren en bekenden uit de Sallandstraat en Eendrachtstraat om ook geveltuintjes aan te leggen en op een enkele parkeerplek bomen te planten. Klimaat Actief Assendorp was geboren. Tegelijkertijd begonnen mensen zonnepanelen te leggen en hun huis drastisch te isoleren. Ze wilden de buren helpen om dat ook te doen. Met de Zwolse energiecoöperatie Blauwvinger Energie zijn ze, onder de naam 50 tinten groen Assendorp, begonnen met een collectieve wijkaanpak voor verduurzaming van de huizen. De Verenigingsstraat, Ten Oeverstraat en Hortensiastraat sloten aan.

De Seringenstraat werd in de zomer van 2018 leefstraat, en had 6 weken een autovrije straat. Ondertussen had de gemeente onderzoek gedaan naar de parkeerdruk in de wijk. En stelde een mobiliteitsmakelaar aan om duurzame mobiliteit te regelen, bv met elektrische deelauto’s, op afstand parkeren en elektrische bakfietsen. 

Nu werken de projecten rond groen, water, verduurzamen huizen, warmte en mobiliteit samen onder de naam: 50 tinten groen Assendorp. Het project is volop in ontwikkeling. Er zijn nog vele andere groene, klimaatvriendelijke acties mogelijk en er zijn nog meer straten die mee kunnen doen. Schroom niet om contact op te nemen.

50 tinten groen Assendorp op televisie


Op 24 oktober 2023 werd De Wereld van Morgen uitgezonden. Dit programma van de AvroTros draait om innovatie en duurzaamheid. En in deze aflevering werd bijzondere aandacht geschonken aan onze praktische wijk Assendorp. Hoe gaan wij om met het veranderende klimaat in de wijk? Hoe verhelpen we hittestress, voorkomen we onderlopende straten en hoe verbeteren we slecht geïsoleerde huizen? Je ziet het in De Wereld van Morgen. Kijk hier naar de uitzending.


Partners en samenwerkingen


 

Dit project is financieel mogelijk dankzij:
Gemeente Zwolle, provincie Overijssel, Waterschap Drents Overijsselse Delta.

We werken samen met:
De Assendorper, Windesheim Honours CollegePrivacyverklaring 50 tinten groen Assendorp


Wij van 50 Tinten Groen Assendorp (kvk 77437578)  ontvangen diverse gegevens van mensen die contact met ons opnemen via onze website, maar natuurlijk ook van iedereen die zich bij ons inschrijft voor acties, offertes en informatie avonden. In deze PDF leggen wij je uit welke gegevens we van je verwerken en waarvoor en hoe wij je gegevens gebruiken.

Cookies

Deze website maakt geen gebruik van cookies