We gaan een adviesbureau uitkiezen

Het berekenen van de kosten voor een warmtenet is ingewikkeld. Samen met de gemeente zijn wij best een eind gekomen om een schets te maken van de mogelijkheden. Om te komen tot een echte businesscase hebben we hulp nodig. Wij hebben daarom twee adviesbedrijven gevraagd om een projectvoorstel te maken, waarbij zij ons gaan helpen om (op basis van onze eerder geformuleerde criteria) tot een haalbaar en realistisch plan te komen. 

Het gaat om Ekwadraat en DWA. Deze bedrijven hebben we geselecteerd omdat we hier al eerder goed mee samengewerkt hebben en/of ze vanuit ons duurzame Zwolse netwerk aanbevolen werden. Op donderdag 22 juni hadden we een eerste kennismaking. Hier hebben we vooral samen gesproken over de uitvraag; of die duidelijk was, of er aanpassingen of aanvullingen nodig waren. Voor ons (als projectteam) was het ook vooral een eerste keer snuffelen aan de bureau’s en de projectmanagers die ons gaan helpen. Naar aanleiding van die kennismaking hebben we de uitvraag nog iets aangepast en zijn de bureau’s aan de gang gegaan om voor ons een voorstel te schrijven. De uitvraag kun je lezen via deze link.

Dinsdag 18 juli komen de twee bureau’s zich aan jullie voorstellen en hun plan presenteren.

Het programma:
18:30 inloop in De Enk
19:00 presentatie Ekwadraat met ruimte voor vragen
20:15 korte pauze
20:30 presentatie DWA met ruimte voor vragen
21:45 tijd voor een borrel

En dan gaan we samen een keuze maken; met welk bedrijf gaan we verder? De selectiecriteria die we hebben afgesproken met deze bureau’s zijn:

 • Aansluiting/ feeling bij een bewonersinitiatief en persoonlijke klik.
 • Inhoudelijke expertise in de context van de opdracht.
 • Geleverde input voor het aanscherpen van de uitvraag.
 • Plan van Aanpak: is deze realistisch en haalbaar.
 • En uiteindelijk de prijs

Dinsdag 18 juli hebben jullie de mogelijkheid om mee te stemmen; dus kom langs en laat je stem horen. We kunnen jullie input goed gebruiken om tot een keuze te komen.

Wat zijn nou die criteria of uitgangspunten?

We hebben verschillende projecten bij de Groene Renovatie: Warmte, Groen, Water en Mobiliteit. Om er nou voor te zorgen dat we het komende jaar steeds de juiste keuzes nemen, werken we met uitgangspunten. Deze uitgangspunten hebben we met elkaar vastgesteld. Ze zijn al een jaar lang een steeds terugkerend onderdeel van onze gesprekken en keuzes.

De uitgangspunten voor onze toekomstige duurzame warmte:

 • Betaalbare (lagere) warmteprijs dan huidige
 • Iedereen moet mee kunnen doen (solidariteit gedurende het hele proces)
 • Zo min mogelijk (extra) techniek in huis
 • Minder afhankelijk door zo duurzaam mogelijke lokale opwek te gebruiken
 • Flexibiliteit in afgifte systeem

De uitgangspunten voor Groen, Water en Mobiliteit (tot nu toe)

 • Meer groen en bomen.
 • Eerlijkere verdeling van de infrastructuur (meer ruimte voor voetganger en fiets)
 • Minder doorgaand verkeer
 • Meer parkeerplek aan de rand van de wijk ipv voor de deur.
 • Beter waterbeheer zowel in droogte als bij overvloedige regenval.
 • Betere deelcultuur, zowel voor auto’s als voor bv (tuin)gereedschap.

Praat mee in een van de werkgroepen

Bij de werkgroep Warmte zijn we al lekker op gang (lees hier het Plan van Aanpak), vanaf september zullen we ook voor Groen, Water en Mobiliteit plannen gaan maken. De komende periode organiseren we huiskamergesprekken om ook de uitgangspunten voor Groen, Water en Mobiliteit te verfijnen en om te gaan zetten in een plan van aanpak. 

Iedereen is welkom bij deze werkgroepen: het gaat tenslotte over jullie huis, straat en buurt. Je kunt je aanmelden via deze link. Vanuit de gemeente Zwolle zullen dan ook de verantwoordelijk ambtenaren op het gebied van water en verkeer aansluiten zodat wij onze ideeën ook echt om kunnen zetten in een uitvoerbaar plan.

Daarnaast zullen we jullie constant op de hoogte houden via een nieuwsbrief en de webpagina 50tintengroenassendorp.nl/de-groene-renovatie. En uiteraard kun je altijd mailen of bellen met het projectteam: degroenerenovatie@50tintengroenassendorp.nl Olaf Heinen 06-40668061