voorbeeldwatertuin

12 april is er op het Konijnenveld 1 een waterwall geïnstalleerd en een groendak aangelegd. Op 7 mei wordt in deze tuin ook een nieuwe oprit aangelegd en de tuin krijgt een beekje waardoor alles super water verwerkend werkt. Ook wordt dan de waterwall voorzien van een donkere kleur en klimplanten, waarmee de kale gevel een verticale tuin wordt die ook nog eens water bergt.

Ben je nieuwsgierig naar al deze toepassingen en/of overweeg je zelf ook dit soort maatregelen. Neem dan contact met ons op voor een excursie naar deze tuin of een persoonlijk gesprek gericht op je eigen tuin.huis.

Wat veranderd er in deze tuin allemaal? (zie ook schets hieronder)

  1. De platte daken worden voorzien van groendaken
  2. Op de kale muur komt een waterwall die zorgt voor 1200 liter wateropslag
  3. De oprit wordt kleiner en zo gemaakt dat water goed de tuin in loopt
  4. De borders (aarde/planten) worden groter en krijgen rondingen
  5. Een beekje komt in de voortuin, zodat water goed verdeeld wordt over de tuin
  6. De tuin wordt bloemrijker en krijgt meer ecologische waarde
  7. Een regenton erbij

In dit filmpje zie je hoe je zelf een groendak kunt aanleggen (dit is een draft versie, er wordt gewerkt aan gehele uitleg film) https://vimeo.com/330711190

Waterwall in aanbouw (7 mei wordt deze geschilderd en van klimplanten voorzien)
Een schets van de aan te leggen tuin op 7 mei

Wat zijn de kosten van deze maatregelen

Totaal kosten €4.148,-

Waarvan waterwall €1.648,-Aanleg water-wall + grondwerkgeveltuin
Werkzaamheden
– ontwerp en aanleg  €1.648
– afmeting geveltuin: 1 m diep en 3 m breed = €40

Materiaal
– water-wall totaal bedrag hierboven bij werkzaamheden, zie offerte bijlage
– aarde voor geveltuin: ca 0,3 m3 = €10

Groen dak garage (13 m2)
– ontwerp en materiaal = €270

Groen dak uitbouw (19 m2)

– ontwerp en materiaal = €390

Aankoppelen regenton achtertuin
Werkzaamheden = €50
– doorzagen regenpijp en monteren vulapparaat
– verbinden regenton met vulapparaat
– verharden ondergrond regenton

Materiaal = 50
– regenton, vulapparaat, verbindingspijp en rubber ring
– stenen/tegels voor verharding rond 70 cm

Afkoppelen regenpijp voorzijde

Werkzaamheden = €50
– doorzagen regenpijp net boven de grond
– Afdoppen ondergronds deel regenpijp
– uitstroming richting voortuin bevestigen
– stoep aan weerszijde van de uitstroming 10 cm ophogen
Alternatief: molgoot maken, direct vanaf de regenpijp.

Materiaal = €40
– deksel rond 80 mm
– 90 graden bocht rond 80 mm
– uitstroompijp rond 80 mm, lang 60 cm
– zand voor ophogen: 0,06 m3
– opsluitband ophoging met vrijkomende tegels oprit

Afkoppelen regenpijp achterzijde
Werkzaamheden = €20
– doorzagen regenpijp 10 cm boven de grond
– Afdoppen ondergronds deel regenpijp
– uitstroming richting achtertuin bevestigen

Materiaal = €20
– deksel rond 80
– 90 graden bocht rond 80
– uitstroompijp rond 80 mm, lang 60 cm

Aanpassen voortuin met infitratie plek
Werkzaamheden = €500
– verwijderen boom
– verwijderen deel van de beplanting
– verplaatsen 3 buxus planten
– infiltratie plek op plaats plantgat boom en opvullen met zand
– infiltratie plek afdekken met grind
– molgoot van uitstroom regenpijp naar infiltratieplek

Materiaal = €200
– zand voor opvullen plantgat: rond 90 cm, 40 cm diep = 0,3 m3
– grind: rond 90 cm, 5 cm hoog = 0,035 m3
– stenen voor molgoot, 50 cm breed, 3 m lang = 75 klinkers van 10×20 cm

Aanpassen oprit
Werkzaamheden = €150
– verwijderen overbodige tegels en hergebruiken voor opsluiten bestrating.
– vervangen tegels door waterdoorlatende bestrating en afvoeren tegels.
– parkeerplek auto niet aanpassen, maar af laten afwateren naar de stoep/straat (beperken bodemvervuiling onder oprit)
– afvoeren zand van overbodige tegels naar infiltratie plek, molgoot en ophogen stoep bij uitstroming.

Materiaal = €200
– waterdoorlatende bestrating: 3 x 2 + 3 x 1,2 + 0,9 x 2,6 + 1,2 x 4 = 16,2 m2
– grond voor vervangen zand: 0,5 m3

Inrichting tuin en “aankleding” water-wall
Werkzaamheden = €200
– beplanten van voortuin en geveltuin oprit
– nestkastjes en insectenhotel aan zijmuur ophangen
– schilderen water-wall en regenpijpen

Materiaal = €150
– beplanting
– kastjes
– verf