Verhaal #31 | 24 maart 2021 | Klimaatcolumn Patty Wolthof

Klimaatcolumn van Patty Wolthof, uitgesproken tijdens het Warmtecafé op 9 maart.

Er is een wereld waar kinderen willen wonen
(gebaseerd op Joke Smits: Er is een land waar vrouwen willen wonen 1981)Er is een wereld waar kinderen willen wonen

Waar kind-zijn niet betekent dat de toekomst niet bestaat

Waar de plaats van je wieg niet bepaalt of de lucht die je inademt schoon is

Maar waar wereldleiders gezamenlijk opstaan voor een schoner klimaat

Waar de plastic soep al lang uit de oceanen is gevist

En een circulaire wereldeconomie geen utopie meer is.


Er is een Europa waar kinderen willen wonen

Waar een city trip met de trein niet gezien wordt als abnormaal

Waar samen wordt gewerkt aan een Nieuwe Green Deal

En waar overheidssteun aan fossiele industrie wordt beschouwd als een grof schandaal.

Waar met groene waterstof de klimaatdoelen worden behaald.

Waar de rekening door de grote vervuilers en de sterkste schouders wordt betaald.

 
Er is een Nederland waar kinderen willen wonen

Waar zon en wind en water zorgen voor voldoende warmte en elektriciteit

Waar klimaatontkenners en volksmenners hun draagvlak zien tanen

En de politiek zorg draagt voor voldoende groene werkgelegenheid

Waar we boven Lelystad geen vliegtuigen zien opstijgen

En waar de rechtse roep om kerncentrales zelf kiest voor het zwijgen. 


Er is een Overijssel waar kinderen willen wonen

Waar het openbaar vervoer excellent en uitmuntend wordt genoemd

Waar minder wordt geïnvesteerd in asfalt

Maar waar circulaire fietspaden, groene verbindingswegen en

vleermuispassages internationaal worden geroemd.

Waar diervriendelijkheid de norm is en duurzaam boeren eerlijk loont

En waar de biodiversiteit wordt versterkt en vergroot.


Er is een Zwolle waar kinderen willen wonen

Waar hoogwaardig groen het niet aflegt tegen een flat of bedrijventerrein

Waar energieneutraal het nieuwe normaal is

En waar huizen natuurinclusief en wijken klimaatadaptief zijn

Waar we niet bouwen in de uiterwaarden van het Zwartewater

Waardoor we de klimaatrekening niet bewaren voor de generaties van later.


Er is een Assendorp waar kinderen willen wonen

Waar basisscholen staan met bevlogen les in milieu en in natuur

Waar het schoolplein niet vol ligt met steen, maar lekker groen is

En waar de Nooterhof een plek blijft –  vol vergeten groente, vogels en cultuur

Waar bewonersinitiatieven door de gemeente structureel worden ondersteund

Waar je 50 tinten groen ziet vanaf de Pierik tot het Assendorperplein 

Dat is een wereld waar kinderen willen wonen.

En die wereld kan na 17 maart een stap dichterbij zijn.