Project # 011 | HoomdossierProject # 11 Hoomdossier

De inwoners van Assendorp zijn bezige bijen als het om verduurzamen gaat. Maar ook zij raken wel eens het spoor bijster. Wat zijn de eerste stappen die ik moet nemen? Wat kost het me en wat levert het op? Vragen waar ook zij tegenaan lopen.

Het Hoomdossier is een online applicatie waarin bewoners informatie over hun huis kunnen opslaan en de verduurzaming en het onderhoud van hun woning kunnen plannen. Conform de privacy wetgeving heeft de bewoner inzicht en controle over wat er met zijn data gebeurt.

In het Hoomdossier is een adviestool geïntegreerd waarmee de bewoners in een basisadvies kunnen zien welke maatregelen mogelijk zijn en wat de kosten en baten ervan zijn. Het resultaat voor de bewoner is een meerjarenplan waarin zowel energiebesparende maatregelen als relevante onderhoudsaspecten zijn meegenomen.

Bij het invullen van het dossier wordt de bewoner ondersteund door open data. Indien nodig kan je als bewoner hulp krijgen van een coach om het in te vullen.

Ook geïnteresseerd in deze handige app?
Stuur ons een mailtje: welkom@50tintengroenassendorp.nl voor toegang tot het Hoomdossier.

Lees hoe Jeroen de app gebruikt: stap voor stap op weg naar een groene woning.