MobiPunt Van der Laenstraat

Het allereerste MobiPunt van Zwolle is aan de Van der Laenstraat. Dit initiatief is ontstaan vanuit de wens van bewoners om minder auto’s in de straat te hebben. Iedereen kan op dit MobiPunt, dat in december 2019 is geopend, zijn auto parkeren. Als steeds meer mensen dat doen, zal er meer ruimte ontstaan op de straten. Hier kan bijvoorbeeld, onder bepaalde voorwaarden, groen worden aangelegd.

Steeds mooier en veiliger

Inmiddels parkeren steeds meer bewoners aan deze kant van de wijk hun auto op deze speciaal ingerichte parkeerplek. De ontwikkeling van het MobiPunt Van der Laenstraat is in volle gang. Er wordt een groene corridor aangelegd, waardoor de parkeerplek mooier en veiliger wordt. Er is een fietsenstalling, zodat bewoners op de fiets naar hun auto kunnen. En er zijn nog meer plannen om er een multi-functionele plek van te maken voor de buurt. Er komt een Pakketkluis van PostNL, een (of meer) elektrische deelauto's en motorparkeerplaatsen. We hopen dat steeds meer buurtbewoners gebruik maken van het MobiPunt. Met z'n allen werken we er aan om er een groenere en veiligere plek van te maken.

Groen in plaats van een auto voor de deur

Wil je groen in plaats van een auto voor je deur? Dat kan! Als jij en een buur binnen twee woningen jullie auto's structureel op afstand parkeren, kunnen wij regelen dat je een bak met groen voor je deur krijgt. Bevalt dat goed, en komen er geen klachten uit de buurt? Dan heb je kans dat de parkeerplaats voor je deur vervangen kan worden door structureel groen. Zo worden de Assendorpse straten steeds groener. Doe je mee? Heb je andere ideeën? Neem contact op met mobiliteitsmakelaar Arjan Broer.

Mobiliteitsmakelaar: 
Arjan Broer 
Website: www.HeelBreed.nl 
Email: a.broer@heelbreed.nl
Mobiel:
06-14801303