Project #017 | Straattuin


Wat?

Drie parkeerplaatsen in de Eendrachtstraat omtoveren tot tuinen. Het doel was om de straat groener en daarmee aantrekkelijker te maken. Voor spelende kinderen en als ontmoetingsplek voor volwassenen. Maar ook als eerste stap naar een klimaatadaptieve wijk. Door de verstening is Assendorp gevoelig voor hittestress en wateroverlast.

Hoe?

  • Draagvlak krijgen in de straat, mensen willen graag wel meer groen maar geen parkeerplaatsen opofferen. Wij offerden uiteindelijk netto 1 parkeerplek op. In ruil daarvoor parkeert een buurvrouw haar auto op de parkeerplaats bij de van der Laenstraat. Om wensen te inventariseren hebben we een enquete in de straat gehouden, ter inspiratie staat deze bij de documenten.
  • Overleg met de wijkbeheerder wat er mogelijk is. www.zwolle.nl/wijken of bel 14038. De gemeente heeft uiteindelijk de contouren van de groenplekken in de straat gemaakt en gevuld met goede grond.
  • Om mensen te enthousiasmeren hebben we een klimplanten actie gehouden op Park(ing) day: mensen konden een klimplant bestellen om tegen de voorgevel te zetten. Subsidie hiervan kwam van het Oranjefonds.
  • Omdat we toch bezig waren de straat te vergroenen hebben we straatgenoten geënthousiasmeerd om zelf klimaatadaptieve maatregelen te nemen, zoals een regenton of groen dak. Hiervoor hebben we subsidie aangevraagd bij het waterschap die de helft van de kosten heeft betaald. Voorwaarde is dat je een gezamenlijke subsidie aanvraag doet.

Kosten

De gemeente heeft de wegwerkzaamheden gedaan. De resterende kosten voor de planten, het ontwerp door Harry Pierik en 2 bankjes waren ongeveer 3.000 euro. We hebben hiervoor subsidie aangevraagd bij Alliantie Sociale Kwaliteit. We hebben de planten zelf geplant wat een gezellige happening was.

Subsidie

Wij hebben voor de verschillende acties gebruik gemaakt van Alliantie Sociale Kwaliteit, waterschap Drents Overijsselse Delta en het Oranjefonds (burendag/Park(ing) day).

Tips & tricks

Zie bijgevoegde documenten met beschrijving van het proces, tips & tricks.

Enquete onder bewoners

Enquete uitslag

Enquete uitslag publicatie onder bewoners

Nieuwsbrief

Tips

Bestel een klimplant!

Image
Image