Straattuin


Creeër je eigen buitengeluk met een straattuin
 • Parkeer je auto op afstand voor minder auto’s in de straat
 • Als jij en nog een buur structureel op afstand parkeren, kun je een parkeervak laten vergroenen
 • Maak leefruimte en geef een straatfeest of maak speelruimte voor kinderen

Voorwaarden voor het vergroenen van een parkeervak
Wil je groen in plaats van een auto voor je deur? Dat kan onder de volgende voorwaarden:

 • Als jij en een buur binnen twee woningen jullie auto's structureel op afstand parkeren, kunnen wij regelen dat je een bak met groen voor je deur krijgt
 • Bevalt dat goed, en komen er geen klachten uit de buurt? Dan heb je kans dat de parkeerplaats voor je deur vervangen kan worden door structureel groen 
 • Om een groen parkeervak aan te vragen, neem contact op met de wijkbeheerder via telefoonnummer 14038
 • Voor meer info, inspiratie of overleg, neem contact op met Adriaan Mosterman adriaan@mosterman.net of Arjan Broer a.broer@heelbreed.nl. Mailen naar welkom@50tintengroenassendorp kan natuurlijk ook!

Lees meer over het vergroenen in de Van Ittersumstraat en bekijk hier een filmpje  Parkeren op het MobiPunt aan de Van der Laenstraat
  Vernieuwd, verlicht, veilig en dichtbij

  • 50+ parkeerplaatsen
  • Binnen 250m van je huis
  • Makkelijk bereikbaar
  • Vier oplaadpunten voor de elektrische auto
  • Tien parkeerplaatsen voor de fiets
  • Gratis met een (gast)parkeervergunning voor Assendorp
  • Lees meer over het ontstaan van het allereerste MobiPunt

  Image

  Hoe is de straattuin in de Eendrachtstraat tot stand gekomen?

  Het doel was om de straat groener en daarmee aantrekkelijker te maken. Voor spelende kinderen en als ontmoetingsplek voor volwassenen. Maar ook als eerste stap naar een klimaatadaptieve wijk. Door de verstening is Assendorp gevoelig voor hittestress en wateroverlast.

  Hoe hebben bewoners dit aangepakt?

  • Draagvlak krijgen in de straat, mensen willen graag wel meer groen maar geen parkeerplaatsen opofferen. Wij offerden in de Eendrachtstraat uiteindelijk netto 1 parkeerplek op. In ruil daarvoor parkeert een buurvrouw haar auto op het MobiPunt aan de van der Laenstraat. Om wensen te inventariseren hebben we een enquete in de straat gehouden, ter inspiratie staat deze bij de documenten.
  • Overleg met de wijkbeheerder wat er mogelijk is. www.zwolle.nl/wijken of bel 14038. De gemeente heeft uiteindelijk de contouren van de groenplekken in de straat gemaakt en gevuld met goede grond.
  • Om mensen te enthousiasmeren hebben we een klimplanten actie gehouden op Park(ing) day: mensen konden een klimplant bestellen om tegen de voorgevel te zetten. Subsidie hiervan kwam van het Oranjefonds.
  • Omdat we toch bezig waren de straat te vergroenen hebben we straatgenoten geënthousiasmeerd om zelf klimaatadaptieve maatregelen te nemen, zoals een regenton of groen dak. Hiervoor hebben we subsidie aangevraagd bij het waterschap die de helft van de kosten heeft betaald. Voorwaarde is dat je een gezamenlijke subsidie aanvraag doet.

  Kosten
  De gemeente heeft de wegwerkzaamheden gedaan. De resterende kosten voor de planten, het ontwerp door Harry Pierik en 2 bankjes waren ongeveer 3.000 euro. We hebben hiervoor subsidie aangevraagd bij Alliantie Sociale Kwaliteit. We hebben de planten zelf geplant wat een gezellige happening was.

  Subsidie
  Wij hebben voor de verschillende acties gebruik gemaakt van Alliantie Sociale Kwaliteit, waterschap Drents Overijsselse Delta en het Oranjefonds (burendag/Park(ing) day).

  Tips & tricks
  Zie bijgevoegde documenten met beschrijving van het proces, tips & tricks uit de Eendrachtstraat.
  Enquete onder bewoners, Enquete uitslag, Enquete uitslag publicatie onder bewoners, Nieuwsbrief, Tips

  Image
  Image