Project #006 | Proeven met op afstand parkeren
In de wijk zijn er reeds een aantal initiatieven vanuit de buurt op het gebied van parkeervrije straten geweest. De proeven met autovrije straten tijdens o.a. de AsRENdorp en de jaarmarkt in 2018 waren succesvol. Daarnaast is er ook een proef met de Leefstraten geweest.

Ook in de Leefstraat 2019; de Coetsstraat. Voorstel is om samen met bewoners in het najaar nog één proef te houden en ook contact te houden met hen over hun ervaringen. Doel van de proeven is om ook een eerste stap te zetten naar zgn. ‘mobiliteitshubs’.

Mobiliteitsmakelaar: 
Arjan Broer 
Email: a.broer@heelbreed.nl
Mobiel:
06-14801303


Image
Image