Kick-off op 5 oktober: de start van verder onderzoek

Het was een mijlpaal: de kick-off die we op 5 oktober hadden in wijkcentrum De Enk. Dat deden we als werkgroep Warmte samen met het gekozen adviesbureau DWA. Het was niet alleen een feestelijk moment, we hebben ook de randvoorwaarden besproken die we hebben vastgesteld, net als de drie varianten voor het warmtenet dat DWA gaat doorrekenen.

Randvoorwaarden voor dit project

Afgelopen jaar hebben we samen gesproken over de randvoorwaarden en die hebben we samengevoegd tot de volgende criteria:

 • Het is betaalbaar: we streven naar een lagere warmteprijs dan de huidige;
  • Iedereen moet mee kunnen doen met:
   • Energetische renovatie;
   • Installatietechniek past in huis;
   • Flexibiliteit in afgiftesystemen;
  • Er is zeggenschap of eigenaarschap in de exploitatiefase;
  • Warmte wordt duurzaam en lokaal opgewekt
  • De voorzieningen zorgen niet een (geluids-)overlast

Drie warmtenetten onderzoeken

DWA gaat voor ons drie warmtenetten onderzoeken en doorrekeen. We keken eerst naar verschillende oplossingen in de markt, maar hebben nu een eerste selectie gemaakt op basis van eerdere ervaringen en kennis. Bekijk voor deze keuze ook in de presentatie van DWA (LINK). Het zijn deze drie varianten die het best aansluiten bij onze ideeën:

 • Luchtwarmtepompen met piekgasketels op 45 graden;
 • Warmtepomp, WKO en PVT op 45 graden;
 • Warmtepomp, WKO en PVT op 70 graden met piekgasketel.

Vervolgens hebben we bepaald op welke criteria de warmtenetten worden onderzocht. We willen bijvoorbeeld weten of de oplossingen passen in het bestaande elektriciteitsnet, of de ideeën technisch haalbaar zijn, passen in de wijk qua ruimte en of we er zelfs mee kunnen koelen in de zomer.

De criteria voor de warmtenetten

Dit zijn de gekozen criteria:

 • Energierekening warmte;
 • Investeringskosten warmtenet;
 • Investeringskosten huiseigenaar;
 • Energiegebruik;
 • Ruimtegebruik in huis;
 • Ruimtegebruik in de wijk;
 • Flexibiliteit in het afgiftesysteem;
 • CO2-impact;
 • Lokale opwek;
 • Impact op het elektriciteitsnet;
 • Eigenaarschap van bewoners;
 • Mogelijkheid tot koelen;
 • Marktrijpheid van het systeem.

Het streven is dat DWA de technische haalbaarheid eind november in kaart heeft. Dus we hopen dat we tijdens onze bewonersbijeenkomst op 27 november alles te kunnen vertellen over deze ontdekkingstocht. In februari is het hele rapport klaar en dan gaan wij als bewoners verder met elkaar in gesprek over wensen, zorgen en kansen die samengaan met een coöperatief warmtenet.

Vragen, opmerkingen of liever persoonlijk bijgepraat worden? Bel Olaf Heinen of mail degroenerenovatie@50tintengroenassendorp.nl