Er is een Assendorp waar kinderen willen wonen

Klimaatcolumn van raadslid en fractievoorzitter Patty Wolthof, uitgesproken tijdens het Warmtecafé van 50 tinten groen Assendorp op 9 maart 2021.


Er is een wereld waar kinderen willen wonen
Waar kind-zijn niet betekent dat de toekomst niet bestaat
Waar de plaats van je wieg niet bepaalt of de lucht die je inademt schoon is
Maar waar wereldleiders gezamenlijk opstaan voor een schoner klimaat
Waar de plastic soep al lang uit de oceanen is gevist
En een circulaire wereldeconomie geen utopie meer is.


Er is een Europa waar kinderen willen wonen
Waar een city trip met de trein niet gezien wordt als abnormaal
Waar samen wordt gewerkt aan een Nieuwe Green Deal
En waar overheidssteun aan fossiele industrie wordt beschouwd als een grof schandaal.
Waar met groene waterstof de klimaatdoelen worden behaald.
Waar de rekening door de grote vervuilers en de sterkste schouders wordt betaald.

 
Er is een Nederland waar kinderen willen wonen
Waar zon en wind en water zorgen voor voldoende warmte en elektriciteit
Waar klimaatontkenners en volksmenners hun draagvlak zien tanen
En de politiek zorg draagt voor voldoende groene werkgelegenheid
Waar we boven Lelystad geen vliegtuigen zien opstijgen
En waar de rechtse roep om kerncentrales zelf kiest voor het zwijgen. 


Er is een Overijssel waar kinderen willen wonen
Waar het openbaar vervoer excellent en uitmuntend wordt genoemd
Waar minder wordt geïnvesteerd in asfalt
Maar waar circulaire fietspaden, groene verbindingswegen en
vleermuispassages internationaal worden geroemd.
Waar diervriendelijkheid de norm is en duurzaam boeren eerlijk loont
En waar de biodiversiteit wordt versterkt en vergroot.


Er is een Zwolle waar kinderen willen wonen
Waar hoogwaardig groen het niet aflegt tegen een flat of bedrijventerrein
Waar energieneutraal het nieuwe normaal is
En waar huizen natuurinclusief en wijken klimaatadaptief zijn
Waar we niet bouwen in de uiterwaarden van het Zwartewater
Waardoor we de klimaatrekening niet bewaren voor de generaties van later.


Er is een Assendorp waar kinderen willen wonen
Waar basisscholen staan met bevlogen les in milieu en in natuur
Waar het schoolplein niet vol ligt met steen, maar lekker groen is
En waar de Nooterhof een plek blijft –  vol vergeten groente, vogels en cultuur
Waar bewonersinitiatieven door de gemeente structureel worden ondersteund
Waar je 50 tinten groen ziet vanaf de Pierik tot het Assendorperplein.

Vrij naar Joke Smits: ‘Er is een land waar vrouwen willen wonen’, 1981