Duurzame mobiliteit


In de afgelopen jaren zijn er met betrokken inwoners en ondernemers al veel gesprekken geweest over duurzame en slimme mobiliteit. Uit de uitkomsten van deze gesprekken is gebleken dat veranderingen op het gebied van mobiliteit wenselijk zijn om de leefomgeving in Assendorp verder te verbeteren.

In 2020 zullen we samen veel maatregelen nemen die de straten van Assendorp meer leefbaar maken. In het verleden zijn er succesvolle proeven geweest met op afstand parkeren. Daar kan op voortgebouwd worden door bijv. parkeerplaatsen aan de rand van de wijk meer geschikt te maken. De eerste is inmiddels een feit: aan de Van der Laenstraat is in december 2019 een MobiPunt geopend. Deelauto-gebruik zal gestimuleerd worden. Veel auto’s uit Assendorp staan al op deelplatforms als Snappcar en MyWheels. Ook zal er een elektrische deelbakfiets voor winkeliers komen om het gebruik van bestel- en vrachtwagens te verminderen.

Op dit moment kan in veel straten tijdens heftige stortbuien het water niet goed weg. Soms zijn er zoveel stenen dat er bij hete zomerdagen sprake is van hittestress. Met minder stenen en meer groen kunnen we dit tegengaan. In verschillende straten heeft er al succesvol vergroening plaatsgevonden. Laten we kijken of we die trend kunnen voortzetten.

Graag nodigen wij je uit om mee te doen, want in Assendorp moeten vooral Assendorpers bepalen wat er gaat gebeuren. De Mobiliteitsmakelaar bemiddelt en creëert mogelijkheden op de weg naar een nieuwe mobiliteit. Neem gerust contact met hem op als je vragen of ideeën hebt!

Mobiliteitsmakelaar: 
Arjan Broer
Email: a.broer@heelbreed.nl
Mobiel:
 06-14801303


Image
Image


Duurzame oplossingen







Elektrische bakfiets voor ondernemers

Samen regelen wij een elektrische deelbakfiets voor de gehele Assendorperstraat.
Uitgifte en onderhoud organiseren we via de
Winkeliersvereniging i.s.m. de Gemeente Zwolle.

Een viertal winkeliers/ondernemers gaat een proef doen. Sluit gerust aan als je mee wilt doen.

Denk en praat je mee?


Meer weten?Lees meer over dit project

Bevoorradingshandleiding opstellen

Een bevoorradingshandleiding wordt opgesteld samen met betrokken winkeliers, ondernemers, gemeente en eventueel andere actievelingen uit de wijk voor het netjes bevoorraden in de Assendorperstraat.
Resultaat: een duidelijke handleiding die helderheid verschaft aan alle betrokkenen.

Denk en praat je mee?


Meer weten?Lees meer over dit project

Op afstand parkeren

In de wijk zijn er reeds een aantal initiatieven vanuit de buurt op het gebied van parkeervrije straten geweest. De proeven met autovrije straten tijdens o.a. de AsRENdorp en de jaarmarkt waren succesvol. Daarnaast is er ook een proef met de Leefstraat geweest. Voorstel is om samen met bewoners het komend jaar twee van dit soort proeven te houden en ook contact te houden met hen over hun ervaringen. Tijdens een succesvolle kerstbomenactie, waarbij bewoners een kerstboom voor de deur kregen als ze op afstand parkeerden, is definitief een MobiPunt geopend aan de Van der Laenstraat. We zijn bezig om meerdere MobiPunten te maken in de wijk. 


Meer weten?Lees meer over dit project

Deelauto-gebruik stimuleren







 Deelauto-gebruik stimuleren

Samen organiseren we bijeenkomsten en andere overlegsituaties waaruit een aanpak gaat komen. We gaan vooral aansluiten bij wat er al is: autodelen en ook mobiliteit op maat bestaat al in Assendorp.
Denk aan MyWheels en Snappcar, waarbij al 10-tallen auto’s in de wijk worden aangeboden. Toch is dit niet bij iedereen bekend.

Bekijk hier het actuele aanbod in Assendorp:
https://www.snappcar.nl/auto-huren/assendorp
https://mywheels.nl/assendorp

Denk en praat je mee over hoe we dit het best aan kunnen pakken?