Duurzame mobiliteit


De leefomgeving in Assendorp verbeteren

In de afgelopen jaren zijn er met betrokken inwoners en ondernemers al veel gesprekken geweest over duurzame en slimme mobiliteit. Uit de uitkomsten van deze gesprekken is gebleken dat veranderingen op het gebied van mobiliteit wenselijk zijn om de leefomgeving in Assendorp verder te verbeteren.

Er zijn samen met bewoners al veel maatregelen genomen die de straten van Assendorp meer leefbaar maken. In het verleden zijn er succesvolle proeven geweest met op afstand parkeren. Daar kan op voortgebouwd worden door bijv. parkeerplaatsen aan de rand van de wijk meer geschikt te maken. De eerste is inmiddels een feit: aan de Van der Laenstraat is in december 2019 een MobiPunt geopend.

Deelvervoer

Deelauto-gebruik zal gestimuleerd worden. Veel auto’s uit Assendorp staan al op deelplatforms als Snappcar. Er is een elektrische deelbakfiets te huur voor bewoners én voor winkeliers om het gebruik van bestel- en vrachtwagens te verminderen.

Minder steen, meer groen

Op dit moment kan in veel straten tijdens heftige stortbuien het water niet goed weg. Soms zijn er zoveel stenen dat er bij hete zomerdagen sprake is van hittestress. Met minder stenen en meer groen kunnen we dit tegengaan. In verschillende straten heeft er al succesvol vergroening plaatsgevonden. Laten we kijken of we die trend kunnen voortzetten.

Graag nodigen wij je uit om mee te doen, want in Assendorp moeten vooral Assendorpers bepalen wat er gaat gebeuren. Wij bemiddelen en creëeren mogelijkheden op de weg naar een nieuwe mobiliteit. Neem gerust contact met hem op als je vragen of ideeën hebt!Image


Duurzame oplossingen

Duurzame oplossingenElektrische bakfiets voor ondernemers

Samen regelen wij een elektrische deelbakfiets voor de hele Assendorperstraat. Uitgifte en onderhoud organiseren we via de Winkeliersvereniging samen met de Gemeente Zwolle.

Zes Assendorper ondernemers hebben in 2019 meegedaan aan een proef. Toen is gebleken dat er structureel een elektrische deelbakfiets moet komen voor Assendorperstraat. We zijn bezig om dat te realiseren. Het doel is dat die er dit jaar komt.

Heb je hier ook ideeën over of wil je meedoen? Denk en praat mee!
Bevoorradingshandleiding opstellen

De Assendorperstraat is druk, en er zijn vaak opstoppingen door ladend en lossend vrachtverkeer. Uit gesprekken met bewoners blijkt dat zij hier graag een oplossing voor willen. Om dat voor elkaar te krijgen gaan we een bevoorradingshandleiding opstellen, zodat bevoorrading efficiënter gedaan kan worden. Zo zorgen we voor een beter begaanbare Assendorperstraat zonder opstoppingen én met minder uitstoot.

De bevoorradingshandleiding wordt opgesteld samen met betrokken winkeliers, ondernemers, gemeente en eventueel andere actievelingen uit de wijk. Het doel: netjes bevoorraden van de winkels aan de Assendorperstraat, met een duidelijke handleiding die helderheid verschaft aan alle betrokkenen.

Denk en praat je mee?

Meer weten?Lees meer over dit project

Op afstand parkeren

Er zijn meerdere initiatieven in de buurt geweest op het gebied van parkeervrije straten. De proeven met autovrije straten tijdens AsRENdorp en de jaarmarkt waren succesvol. Daarnaast is er ook een proef met de Leefstraat geweest in de Coetsstraat. Tijdens een succesvolle kerstbomenactie, waarbij bewoners een kerstboom voor de deur kregen als ze op afstand parkeerden, is definitief een MobiPunt geopend aan de Van der Laenstraat.

We hebben meerdere acties die het aantrekkelijk maken om op afstand te gaan parkeren. Zo werken we samen met gemeente Zwolle om nog meer MobiPunten te maken in de wijk. 

Denk en praat je mee?


Meer weten?Lees meer over dit project

Deelautogebruik stimulerenDeelauto-gebruik stimuleren

Samen organiseren we bijeenkomsten en andere overlegsituaties waaruit steeds duidelijk wordt hoe we het gebruik van deelauto's het beste kunnen stimuleren. We sluiten ook aan bij wat er al is, autodelen en ook mobiliteit op maat bestaat al in Assendorp. Denk aan MyWheels en Snappcar, waarbij al tientallen auto’s in de wijk worden aangeboden. We willen hier meer bekendheid aan geven. Bekijk hier het actuele aanbod in Assendorp:
https://www.snappcar.nl/auto-huren/assendorp
https://mywheels.nl/assendorp

Inmiddels zijn er steeds meer bewoners die nadenken over hun autogebruik, en er zijn al meerdere huishoudens die een auto met elkaar delen. Heb je vragen of wil je meedenken?


Volg ons


Blijf op de hoogte en praat mee.


Image Image Image Image
Image

Heeft jouw straat een straatambassadeur?


Het hart van onze beweging zijn de straatambassadeurs. Veel straten hebben een eigen contactpersoon. Heeft jouw straat ook een straatambassadeur?

Image