Duurzame mobiliteit


In de afgelopen jaren zijn er met betrokken inwoners en ondernemers al veel gesprekken geweest over duurzame en slimme mobiliteit. Uit de uitkomsten van deze gesprekken is gebleken dat veranderingen op het gebied van mobiliteit wenselijk zijn om de leefomgeving in Assendorp verder te verbeteren.

In 2019 zullen we samen veel maatregelen nemen die de straten van Assendorp meer leefbaar maken. In het verleden zijn er succesvolle proeven geweest met op afstand parkeren. Daar kan op voortgebouwd worden door bijv. parkeerplaatsen aan de rand van de wijk meer geschikt te maken. Deelauto-gebruik zal gestimuleerd worden. Veel auto’s uit Assendorp staan al op deelplatforms als Snappcar en MyWheels. Ook zal er een elektrische deelbakfiets voor winkeliers komen om het gebruik van bestel- en vrachtwagens te verminderen.

Op dit moment kan in veel straten tijdens heftige stortbuien het water niet goed weg. Soms zijn er zoveel stenen dat er bij hete zomerdagen sprake is van hittestress. Met minder stenen en meer groen kunnen we dit tegengaan. In verschillende straten heeft er al succesvol vergroening plaatsgevonden. Laten we kijken of we die trend kunnen voortzetten.

Graag nodigen wij u uit om mee te doen, want in Assendorp moeten vooral Assendorpers bepalen wat er gaat gebeuren. Zoek de Mobiliteitsmakelaar op en/of leg contact met hem.

Regelmatig is hij in de wijk. Ook is hij op een vast moment aanwezig in wijkcentrum De Enk. Dat is op de woensdagochtend tussen 10 en 11 uur (niet in de schoolvakanties)

Mobiliteitsmakelaar: 
Arjan Broer
Email: a.broer@heelbreed.nl
Mobiel:
 06-14801303

 


Image
Image


Duurzame oplossingenElektrische bakfiets voor ondernemers

Samen regelen wij een elektrische deelbakfiets voor de gehele Assendorperstraat.
Uitgifte en onderhoud organiseren we via de
Winkeliersvereniging i.s.m. de Gemeente Zwolle.

Een viertal winkeliers/ondernemers gaat een proef doen. Sluit gerust aan als u mee wilt doen.

Denkt en praat u mee?


Meer weten?Lees meer over dit project

Bevoorradingshandleiding opstellen

Een bevoorradingshandleiding wordt opgesteld samen met betrokken winkeliers, ondernemers, gemeente en eventueel andere actievelingen uit de wijk voor het netjes bevoorraden in de Assendorperstraat.
Resultaat: een duidelijke handleiding die helderheid verschaft aan alle betrokkenen.

Denkt en praat u mee?


Meer weten?Lees meer over dit project

Proeven met op afstand parkeren

In de wijk zijn er reeds een aantal initiatieven vanuit de buurt op het gebied van parkeervrije straten geweest. De proeven met autovrije straten tijdens o.a. de AsRENdorp en de jaarmarkt waren succesvol. Daarnaast is er ook een proef met de Leefstraat geweest. Voorstel is om samen met bewoners het komend jaar twee van dit soort proeven te houden en ook contact te houden met hen over hun ervaringen. Doel van de proeven is om ook een eerste stap te zetten naar zgn. ‘mobiliteitshubs’.

 


Meer weten?Lees meer over dit project

Deelauto-gebruik stimuleren Deelauto-gebruik stimuleren

Samen organiseren we bijeenkomsten en andere overlegsituaties waaruit een aanpak gaat komen. We gaan vooral aansluiten bij wat er al is: autodelen en ook mobiliteit op maat bestaat al in Assendorp.
Denk aan MyWheels en Snappcar, waarbij al 10-tallen auto’s in de wijk worden aangeboden. Toch is dit niet bij iedereen bekend.

Bekijk hier het actuele aanbod in Assendorp:
https://www.snappcar.nl/auto-huren/assendorp
https://mywheels.nl/assendorp

Denkt en praat u mee over hoe we dit het best aan kunnen pakken?