Deelmobiliteit Sallandsweide

Dit is de werkgroeppagina van de werkgroep deelmobiliteit Sallandsweide. Het doel: vooral minder blik op straat en meer ruimte maken voor mens en natuur. We gaan de komende periode twee aspecten onderzoeken. Deelmobilteit en Afstand parkeren.

Agenda:

Woensdag 27 september 2023 van 19.00 – 20.30 sparren over deelmobiliteit, bij Wouter op Assendorperdijk 102. Welkom!

Deelmobiliteit

Er zit veel verscheidenheid in het autogebruik van bewoners in onze buurt. Sommigen hebben hun auto dagelijks nodig, andere een paar keer in de week, weer andere een paar keer per maand en er zijn zelfs enkelingen die de auto niet of nauwelijks gebruiken. Wat nou als we auto(s) met elkaar gaan delen? Er is een succesvol deelmobiliteitsproject aan het Assendorperplein waar inmiddels 6 deelauto’s staan met 21 huishoudens die deze auto gebruiken. Hiervoor hebben ze hun eigen (tweede) auto weggedaan, met als gevolg: meer ruimte in de straat.

Vanuit de werkgroep kijken we naar de mogelijkheden om ook te starten met deelmobiliteit in onze buurt. Op dit moment zijn er al 6 huishoudens die interesse hebben! We gaan samen bekijken hoe z’n deelmobiliteit nu precies werkt en of het iets voor onze buurt kan zijn. Mocht je interesse hebben; voeg je dan bij onze whatsapp groep: Sallandsweide – Werkgroep Mobiliteit

Op afstand parkeren

Wanneer deelmobiliteit niet bij je past, om wat voor reden dan ook, maar je wel behoefte hebt aan minder blik voor de deur en meer ruimte voor groen, dan is parkeren op afstand wellicht een optie!

Concreet komt het erop neer dat je auto dan niet bij jou voor de deur staat maar op een speciaal daarvoor aangewezen parkeerplek op loopafstand. Om zo'n parkeerplaats te organiseren, zijn we in gesprek met onder andere MyOffice, het Provinciehuis, Landstede en de katholieke Pabo. We vragen deze partijen hoeveel parkeerplaatsen ze beschikbaar willen stellen voor mensen die het prima vinden om hun auto op een ± 1-5 min loopafstand te parkeren.

WIl je hierover meepraten? Laat het dan weten en meld je aan voor onze whatsapp groep: Sallandsweide – Werkgroep Mobiliteit