#004 | 9 MEI 2019 | Mobiliteitsmakelaar stelt zich voor

Assendorp heeft sinds kort een heuse Mobiliteitsmakelaar. Dat ben ik en Arjan Broer is mijn naam. Vaak word ik door anderen bestempeld als ‘Stadmaker’, als iemand die samen met anderen waarde in de leefomgeving creëert. Veel projecten op het gebied van mobiliteit en duurzaamheid heb ik al begeleid.

In Assendorp ben ik, samen met Assendorper Arnold Helfrich, in de afgelopen anderhalf jaar al met betrokken inwoners en ondernemers in gesprek geweest over duurzame en slimme mobiliteit. Uit de uitkomsten van deze gesprekken is gebleken dat veranderingen op het gebied van mobiliteit wenselijk zijn om de leefomgeving in Assendorp verder te verbeteren.

Wat mij betreft gaan we samen het komend jaar maatregelen nemen die de straten van Assendorp meer leefbaar maken. In het verleden zijn er succesvolle proeven geweest met op afstand parkeren. Daar kunnen we op voortbouwen door bijv. parkeerplaatsen aan de rand van de wijk meer geschikt te maken. Ook kan deelauto-gebruik gestimuleerd worden. Veel auto’s uit Assendorp staan al op deelplatforms als Snappcar en MyWheels.

Op dit moment kan in veel straten tijdens heftige stortbuien het water niet goed weg. Soms zijn er zoveel stenen dat er bij hete zomerdagen sprake is van hittestress. Met minder stenen en meer groen kunnen we dit tegengaan. In verschillende straten heeft er al succesvol vergroening plaatsgevonden. Laten we kijken of we die trend kunnen voortzetten.

Graag nodig ik u uit om mee te doen, want in Assendorp moeten vooral Assendorpers bepalen wat er gaat gebeuren. Zoek mij op en/of leg contact met mij.

Regelmatig ben ik in de wijk. Ook ben ik op een vast moment aanwezig in De Enk. Dat is op de woensdagochtend tussen 10 en 11 uur (niet in de schoolvakanties). Alle info zal gaandeweg via www.50tintengroenassendorp.nl gedeeld worden.


Mobiliteitsmakelaar: 
Arjan Broer 
Website: http://www.HeelBreed.nl
Email: a.broer@heelbreed.nl
Mobiel: 06-14801303