#37 | 15 juni 2021 | Assendorpers positief over 50 tinten groen Assendorp

Assendorpers zijn positief over de organisatie 50 tinten groen Assendorp. Daarnaast zetten ze zich graag in om Assendorp nog verder te verduurzamen. Dat blijkt uit het onderzoek dat ik deed tijdens mijn stage bij de organisatie. In april is er een enquête gedeeld, die door veel van jullie is ingevuld. Naast dat dit goed was voor een breed resultaat, was het leuk om jullie antwoorden te zien. In deze blog deel ik een aantal opvallende resultaten.

Veel reacties op de enquête  

Dit onderzoek is gedaan voor mijn communicatieverslag voor mijn opleiding. Er waren ruim zestig reacties op de enquête. Dat betekent dat ik een breed inzicht heb gekregen in jullie mening en voorkeuren over 50 tinten groen Assendorp. Dat is niet alleen bruikbaar voor mijn verslag, maar ook handig voor de organisatie. Er waren duidelijke overeenkomsten in jullie antwoorden. Het viel op dat veel mensen dezelfde soort antwoorden gaven. Een hiervan is dat meer dan de helft al langer dan acht jaar in Assendorp woont. Daarnaast geeft zeventig procent aan meer dan twaalf buurtgenoten bij naam te kennen. Het is dan ook niet gek dat de meesten van jullie 50 tinten groen Assendorp kennen via kennissen en vrienden, wat ook in de enquête wordt bevestigd.

Contact maken

In de enquête vroeg ik in hoeverre jullie het de moeite waard vinden om anderen te informeren over 50 tinten groen Assendorp en deze vraag scoorde verrassend hoog. Dit is natuurlijk positief, want zo is duidelijk dat de projecten en acties aanslaan. Jullie gaven aan de voorkeur te hebben voor mond tot mondreclame en flyers. Dat is precies wat de werkwijze is van de straatambassadeurs. Deze manier van contact maken om nieuwe buurtgenoten betrekken is informeel, en dat is ook wat het beste bij 50 tinten groen Assendorp past. Hier kunnen we samen gebruik van gaan maken voor een nog groener Assendorp!

Favoriete thema’s

50 tinten groen Assendorp helpt bewoners met verschillende onderwerpen op het gebied van duurzaamheid in de wijk. Dit zijn mobiliteit, verbouwen, afval, vergroenen, energie en duurzame leefstijl. Uit de enquête blijkt dat er voor alle thema’s interesse is, maar de laatst drie genoemde thema’s zijn favoriet. Daarnaast wilden we weten of er nog thema’s zijn die jullie graag terugzien die we nog niet behandelen. Er waren een paar toevoegingen: meer tips voor in het dagelijks leven, bijvoorbeeld afval scheiden. Ook werd aangegeven dat het leuk zou zijn als 50 tinten groen Assendorp aansluiting zou zoeken bij landelijke initiatieven, zoals 52 weken duurzaam en de week zonder vlees. 

Conclusie

Veel van jullie hebben de enquête ingevuld waardoor wij een breed beeld hebben gekregen van jullie wensen en mening. Het viel op dat veel mensen dezelfde soort antwoorden gaven. Daarnaast blijkt dat jullie vooral positief zijn over 50 tinten groen Assendorp en dat veel van jullie zich willen inzetten voor een nog groenere wijk. Dank voor alle bijdragen!

Lieke, stagaire MBO opleiding marketing en communicatie