28 april 2023 – We kunnen verder met onze plannen voor de Groene Renovatie!

Er is geld vrijgekomen van de gemeente Zwolle om ons proces verder vorm te gaan geven. Dat betekent dat we verder kunnen gaan met onze plannen! Nadat we vorig jaar met elkaar hebben gesproken over onze zorgen en de kansen rondom de 4 thema’s warmte, water, groen en mobiliteit en besloten hebben door te gaan, worden we dit jaar concreet.

Samen gaan we alle thema’s verder uitwerken en kernwaarden en uitgangspunten formuleren. Vervolgens willen we professionele hulp inroepen om de plannen door te rekenen en te komen tot een conceptontwerp. Ook gaan we onderzoeken welke juridische vorm het beste is om de volgende fase in te gaan. We gaan dit jaar afspraken maken met andere stakeholders: de gemeente Zwolle, Landstede en de woningcorporaties. Om dit allemaal in goede banen te leiden komen we regelmatig samen voor overleg. In het proces volgen het stappenplan van Energie Samen. Momenteel zitten we in de eerste fase.