#27 | 19 oktober 2020 | Jan Rotmans te gast in Warmtecafé op 3 november

Jan Rotmans is te gast in het Warmtecafé op 3 november. De hoogleraar transitiekunde en duurzaamheid Rotmans spreekt over de energietransitie, met als thema: van Parijs naar Assendorp. Hij legt de verbinding tussen de wereldwijde doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs en het belang van lokale bewonersinitiatieven om deze doelstellingen te realiseren. Ook Zwollenaren buiten Assendorp zijn welkom in het digitale Warmtecafé.

Naast Jan Rotmans komt een projectleider van de gemeente Zwolle vertellen over de kersverse Transitievisie Warmte. Welke plannen zijn er voor Assendorp om de huizen duurzaam te verwarmen als ze van het aardgas afgaan? Verder maakt de Zwolse Esther Groenenberg tussen de gesprekken door muziek en spreekt Sylvana Rikkert, fractievoorzitter van GroenLinks Zwolle, haar persoonlijke klimaatcolumn uit. Natuurlijk kunnen ‘cafébezoekers’ ook met elkaar in gesprek. De opnames van het Warmtecafé zijn in de Nieuwe Keuken in Assendorp. Je kunt deelnemen via Zoom.

Jan Rotmans vertaalt theorie naar concrete actie

Jan Rotmans is hoogleraar transitiekunde en duurzaamheid en werkt aan een gezonde, eerlijke en duurzame samenleving. Hij is veelgevraagd spreker en weet als geen ander de vertaling te maken van de theorie naar concrete acties en adviezen. Hij heeft organisaties opgericht zoals Urgenda, die de transitietheorie naar de praktijk vertalen. Hij laat zien dat het niet alleen een technische, maar ook een maatschappelijke transitie is, waarbij mensen zelf verantwoordelijkheid nemen en aan de slag gaan. En dat de energiebesparende en groene maatregelen die bewoners in Assendorp nemen onderdeel zijn van de energietransitie die wereldwijd gaande is.

Simpel Besparen

Deze derde editie van vijf Warmtecafé’s is digitaal en gratis toegankelijk voor Zwollenaren, ook voor niet-Assendorpers. Het Warmtecafé is onderdeel van de campagne Simpel Besparen. De overheid investeert in deze campagne om bewoners te helpen energie te besparen. 50 tinten groen Assendorp organiseert activiteiten zoals warmtecafé’s voor gesprek en inzicht over duurzame warmte. Bij elk warmtecafé spreekt een raadslid uit Assendorp een persoonlijke klimaatcolumn uit. Eildert Noorda van GroenLinks sprak bij het vorige warmtecafé, Patty Wolthof van PvdA en Mark Oldengarm van D66 zullen aan de volgende twee café’s meewerken. Ook organiseert 50 tinten groen Assendorp warme burendagen om als straat met elkaar in het eigen huis simpele bespaarmaatregelen te nemen. 

Duurzame Huizenweek vanwege corona aangepast

Het Warmtecafé van 3 november is onderdeel van de Duurzame Huizenweek Assendorp. Door de aangescherpte Corona-maatregelen gaat de Landelijke Duurzame Huizenroute niet door. De Duurzame Huizenroute Assendorp op 7 november gaat ook niet door. Warme burendag op 31 oktober, de Vloerisolatieavond op 5 november en het Warmtecafé op 3 november gaan in aangepaste versie wel door.

Aanmelden voor het warmtecafé kan via: https://50tintengroenassendorp.nl/events/warmtecafe-3-november/ of mail naar welkom@50tintengroenassendorp.nl