#012 | 17 december 2019 | Geluk zit in een klein hoekje

Auteur: Kirsten Notten

Foto’s: studenten van Windesheim: Dinah, Svenja, Maggie and Delia

Toen ik zo’n twee jaar geleden begon als buurtbegeleider bij 50 tinten groen Assendorp om mensen te helpen hun huis te verduurzamen, was er van alles gebeurd rond vergroening. Zo hadden een straat een geveltuin actie gedaan. Buren hadden samen plantjes ingekocht en een dag ingepland om de tegels eruit te halen en in de kleine hoekjes de planten te planten. De halve straat deed mee. Een oude dame kon zelf geen tuintje meer aanleggen maar ze zorgde voor koffie en gezelligheid. Het was een mooie dag en na afloop was de straat groener geworden. Een paar weken later was deze oude dame gevallen. Ze belde nu bij een van de buren aan en zei: ‘’Vóór de geveltuintjes-dag zou ik dit nooit gedurfd hebben, maar zou ik je om hulp mogen vragen?“

Met 50 tinten groen zijn we bezig om huizen te isoleren, geveltuinen aan te leggen, deelauto’s te organiseren en daken groen te maken. En dat is nodig om de wijk leefbaar te houden en onze bijdrage aan het klimaat te leveren. Maar we willen dat wat we doen meer waarde heeft dan de praktische resultaten. Het verhaal van deze oude dame is daarvan een levend bewijs. Toch blijft die kant van het werk in de wijk onderbelicht. We hebben daarom studenten van Windesheim Honourscollege gevraagd of ze kunnen bepalen welke waarde we met elkaar toevoegen aan de wijk.

Een ‘businesscase of hapiness’

De studenten hebben eerst een literatuurstudie gedaan en vonden veel en internationaal onderzoek over waarde en verduurzamen. Er is een positieve relatie tussen verduurzamen en geluk. Uit diverse studies blijkt keer op keer dat geluk en verduurzamen bij elkaar horen. Daarom zijn ze een ‘businesscase of hapiness’ gaan maken.

Geluk, wat is dat dan? Is het niet raar om zoiets ongrijpbaars als geluk te gaan meten? Die vraag hebben we elkaar geregeld gesteld. Maar het was al prachtig om bewijs te vinden wat we zelf in onze praktijk ervaren. De sterkste verbinding met geluk is te vinden in communities die praktisch bezig zijn met duurzame projecten over energie, water, huizen en afval.  

De studenten hebben vervolgens een simpele vragenlijst gemaakt waarmee mensen hun leven kunnen waarderen. Deze vragen gaan over thema’s als: bij een groep horen, een bijdrage leveren, zelf invloed hebben op je leven en gezondheid. Uit geluksstudies van Bhutan, de GIHI: de Gross Institutional Happiness Index, duurzame buurten en steden in de VS en energie-initiatieven in Groningen blijken dit de elementen te zijn die bepalen of iemand gelukkig is.

De ervaringen uit de wijk

Ook hebben ze een aantal actieve bewoners geïnterviewd om te horen hoe hun bijdrage aan 50 tinten groen bijdraagt aan hun geluk. Deze verhalen kun je [link naar artikel] lezen. Eigenlijk is de rode draad iedere keer dat mensen elkaar beter leren kennen en ze tevreden zijn over de bijdrage die ze leveren aan een mooiere wijk. We hebben de eerste stap gezet om te laten zien dat in Assendorp verduurzamen en geluk samen op gaan. Of zoals een buurtgenoot vertelt: “Je merkt toch dat mensen sociale wezens zijn en de samenwerking en nieuwe mensen leren kennen gewoon goed werkt in de buurt.” De komende tijd gaan we door om de waarde van het werk beter te onderbouwen en de kleine momenten van geluk te laten zien.

Wil je meehelpen om geluk te meten, laat het ons weten. Wil jij je geluksmoment delen, dan kan dat via Facebook, Instagram of mail het aan ons: welkom@50tintengroenAssendorp.nl

Lees hier de interviews met een aantal bewoners.

Lees hier het volledige project rapport.